Inschrijven

Een formulier per persoon.

 

Naam en voornaam *

Geboortedatum *

Straat en nummer *

Postcode en woonplaats *

Telefoon / GSM *

E-mail *

Partner (indien paardansen: naam en voornaam)

Schrijft in voor volgende cursussen

Cursus

Dag en uur

Cursus

Dag en uur

Cursus

Dag en uur

Cursus

Dag en uur

Cursus

Dag en uur

De inschrijving is slechts definitief na betaling van het volledige bedrag van het lesgeld.

De betaling geschiedt via

 via overschrijving op rekening BE75 7380 1322 4051 met vermelding van familienaam en voornaam cash betaling in de dansschool voor de eerste les